Tel.: 03 49 10 760
info@ekogea.com

Ponedeljek - Petek: 8:00 - 15:00
Brezplačna predstavitev

Priskrbite si svojo čistilno napravo H2E

VZDRŽEVANJE BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE H2E


Biološko čistilno napravo H2E je treba prazniti v primernih časovnih obdobjih. Pogostnost določimo tako, da sprotno preverjamo funkcionalnost naprave in skrbimo, da uporabni volumen naprave ni zmanjšan čez določeno raven. Vsaj 1-krat mesečno svetujemo preverjanje nivoja odpadne vode v čistilni napravi in preverjanje stanja v povezovalnih kanalih med primarnim usedalnikom in biofiltrom. Primarni usedalnik praviloma* praznimo tedaj, ko se z mineralnimi ostanki zapolni četrtina uporabnega volumna, kar pomeni do višine 40 cm od dna čistilne naprave.

Biofilter, v katerem je nameščen biološki nosilec, NE POTREBUJE ČIŠČENJA ALI PRAZNJENJA!

Pri odstranjevanju usedlin najprej odsesamo oz. odstranimo s površine trdne odpadke, šele za tem tekočine in blato, ki se nahaja na dnu primarnega usedalnika. Popolno čiščenje oziroma praznjenje naprave lahko opravimo s pomočjo vozila, opremljenega s sesalno cevjo. Čiščenje lahko izvaja samo pooblaščena oseba in usposobljena podjetja, specializirana za čiščenje in prevzem komunalnih odpadkov.

Za nadzor količine usedlin uporabimo 2,5 m dolgo leseno palico, na katero 40 cm od konca zarišemo vidno oznako. Palico z oznako navzdol vstavimo skozi cev za praznjenje in preverimo debelino usedlin, podobno kot raven olja v avtu. Za učinkovito delovanje čistilne naprave H2E je treba REDNO dodajati biološki preparat H2E NET v odtok, WC ali neposredno v primarni usedalnik čistilne naprave. Ob večjih obremenitvah čistilne naprave povečamo doziranje preparata, in sicer na vsak kubični meter nove onesnažene vode dodamo vsaj 40 ml biološkega preparata. (min 40 ml/m³).

TABELA IN PRIPOROČILA ZA DOZIRANJE H2E NET PREPARATA