H2E biloška čistilna naprava je samooskrbna in ne potrebuje letnih servisov.

Share