Tel.: 03 49 10 760
info@ekogea.com

Ponedeljek - Petek: 8:00 - 15:00
Brezplačna predstavitev

Priskrbite si svojo čistilno napravo H2E

OBVESTILO ZA UPORABNIKE ČISTILNIH NAPRAV H2E


Čistilne naprave H2E so narejene in testirane po Evropskem standardu: EN 12566-3:2005+A2:2013. Na izjavi o skladnosti ter na certifikatu, katerega prejmete pri nakupu ČN H2E je točno definirano za kakšne obremenitve je vaša čistilna naprava konstruirana. Fekalne vode, katere prihajajo v ČN H2E, morajo biti obremenjene v mejah, katere določa omenjeni standard.


Zelo pomembno je, da se držite pravil o pravilnem ravnanju s čistilno napravo.

Potrebno je tudi, da se držite navodil o vzdrževanju vaše čistilne naprave. Navodila za vzdrževanje čistilnih naprav ter pravila o pravilnem ravnanju s čistilno napravo prejmete ob nakupu ČN ter so dostopna na internetni strani www.h2e.si.


Kot proizvajalci ČN H2E lahko garantiramo ustrezne učinke čiščenja ČN H2E, ne moremo pa zagotoviti ustrezne parametre na izhodu, če je čistilna naprava preobremenjena ter so vstopni parametri, ki prihajajo v ČN H2E bistveno previsoki.


Čistilna naprava H2E uspešno deluje, čisti tudi 99,0%, vendar ob preveliki preobremenitvi ne more dosegati zagonskih izstopnih parametrov (200 KPK). Pravilno preverjanje učinka čiščenja pri čistilnih napravah je merjene vstopnih ter izstopnih voda čistilne naprave.


PROIZVAJALEC MALIH ČISTILNIH NAPRAV NE PRIZNA GARANCIJE ŠKODE, NASTALE:


- zaradi neprimernega transporta ali skladiščenja
- napačne izbire lokacije
- napak pri montaži in utrjevanju
- podtalnice ali vode v plasteh
- napačne uporabe naprave, pomanjkljivega oz. nepravilnega vzdrževanja
- PREVISOKI PARAMETRI ODPADNIH VODA NA VTOKU ČISTILNE NAPRAVE

ZMOGLJIVOSTI OČIŠČENE VODE V ČN H2E

Dnevna količina odpadnih voda na osebo: 150L/DAN z 120g KPK ter z največ 60g BPK5(24h vzorčenje)

Naše izdelke spremlja stalen razvoj in tehnični napredek, zato si pridržujemo pravico do sprememb brez vnaprejšnje napovedi. Dimenzije izdelkov lahko rahlo odstopajo od dejanskih mer, zaradi različnih dobaviteljev.