Standard SR EN 12566-3:2005+A2:2013 in so uvrščene na seznam ustreznih čn Komunalne zbornice pri GZS.

Share